Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
За България > Паркове и резервати

Национални паркове и резервати

Според действащия в България Закон за защитените територии са определени следните категории: национален парк (“Пирин”, “Централен Балкан”, “Рила”), природен парк (“Врачански Балкан”, “Сините камъни” и др.), резерват и поддържан резерват (“Силкосия”, биосферен резерват “Сребърна” и др.), природна забележителност, защитена местност. Последните две категории включват скални форми, пещери, водопади, земни пирамиди, територии с разнообразни екосистеми, характерни забележителни ланшафти и обекти на неживата природа.

Съществува и Закон за паметниците на културата и музеите.

В Списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО са включени девет национални обекта.

Боянската църква. Впечатлява с уникалните си стенописи от 1259 г., считани за едни от шедьоврите на европейската средновековна живопис. Намира се в кв. Бояна, на около 8 км от София.

Ивановските скални манастири. Скален манастирски комплекс със запазени десетки надписи и великолепни стенописи - изключителен паметник на българското средновековно из куство. Намират се в скалите над р. Русенски Лом, до с. Иваново, на около 18 км от Русе.

Казанлъшката гробница. Тракийска гробница от края на IV - началото на III в. пр.Хр. Стенописите в гробната камера и коридора имат изключителна художествена стойност. Намира се на хълма Тюлбето край Казанлък.

Мадарският конник. Скален релеф, изсечен върху мадарските скали. Това е най-значителният паметник на монументалното изкуство от епохата на ранното средновековие, доказващ, че българите носят индоевропейско начало и култура и са високоцивилизован държавотворен народ. Този единствен по рода си в европейската културна история паметник се намира до с. Мадара, на около 16 км от Шумен.

Националният парк “Пирин”. Част от красивата планина Пирин, националният парк се характеризира със специфичен релеф и неповторим растителен и животински свят. Включва и биосферния резерват “Баюви дупки-Джинджирица”. Разположен е във високите дялове на Северен Пирин.

Несебър, старият град. Архитектурно-исторически и археологически резерват с ценни археологически останки от различни периоди, оригинални църкви от V до ХVII в. и над сто автентични възрожденски къщи.

Резерватът “Сребърна”. Биосферен резерват, който включва езерото Сребърна и околностите му. Създаден е за опазване на редки растителни и животински видове. Намира се на 16 км западно от Силистра.

Рилският манастир. Най-монументалният манастирски комплекс в България с изключителни архитектурни и художествени качества. Основан през Х век, преизграждан през ХIII – ХIV в., книжовен център през ХV в. и цялостно завършен в днешния си впечатляващ вид през ХIХ в. Намира се в Северозападна Рила, на около 3 км от град Рила и на около 120 км от София.

Свещарската гробница. Тракийска гробница от I половина на III в. пр.Хр. Централната гробна камера е с изключително богата украса и впечатляващ висок релеф от кариатиди. Намира се край с. Свещари, на 7 км северозападно от Исперих. Първите четири обекта са включени в Списъка на световното наследство през 1979 г., вторите четири – през 1983 г., а последният – през 1985 година.

Разнообразните природни, културни и религиозни дадености на тези обекти ги правят привлекателни за посещения, като същевременно дават възможност за разходки, наблюдения и изследвания, за снимки и за чудесна почивка, спорт и туризъм.

Многобройните сувенири, продаващи се в специализираните магазини в парковете и резерватите, голяма част от които са ръчна традиционна изработка, красят множество български домове. Те са привлекателни и за туристите от чужбина, които отнасят със себе си късче от духа на България.

Home | Search | Site map | Copyright