Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
За България > География

География на България

Площта на Република България се равнява на 110 993 квадратни километра. Средната надморска височина на територията ґ е 470 м. Централно място и своеобразна делителна линия от изток на запад заема Стара планина. Тя е дълга 750 километра от прохода Връшка чука до нос Емине и е част от Алпийско-Хималайската планинска верига. На изток Стара планина стига до Черно море, а на запад завива в северна посока по българо-югославската граница.

Естествена граница с Румъния е река Дунав, чиито води са плавателни по цялото протежение на границата за товарни, търговски и пътнически речни съдове. Източната граница е Черно море, чиято брегова ивица е 378 километра, с ясно изразени заливи - Варненски и Бургаски. Около 25% от бреговата ивица е пясъчна и използваема за морски курорти.

Планините на България заемат предимно южната ґ част. Най-високата българска планина е Рила, в която се намира балканският първенец Мусала (2925 м). Втора по височина е Пирин - най-алпийската планина на България, с най-висок връх Вихрен (2914 м), следват я Родопите и Витоша.

Равнините и низините в България заемат големи площи на север и на юг от Стара планина. Най-голяма сред тях е Дунавската равнина, която на запад докосва югославската граница, на изток опира в Добруджа и Черно море, на север в Дунава и на юг - в Стара планина.Тя се отличава с платовиден и хълмист релеф, разчленен от широки реки и долини. Добруджа е хълмиста равнина и се намира в най-североизточния дял на България. Тя е наречена още “житница на България”. На юг от Стара планина, притисната от дългата и ниска планинска верига на Средна гора, се намира Розовата долина. Освен стандартните култури, тук вирее маслодайната роза. Тя е един от патентите на българския уникален климат, наред с киселото мляко, произвеждано с помощта на квасната бактерия “Бактериум булгарикум” (Lactobacterium bulgaricum Grigoroff).

Тракийската низина е втора по големина в страната - простира се от планините около София на запад до Черно море на изток; на север опира в Средна гора, а на юг в Рила, Родопите и Странджа. В нея се отглеждат по-южни култури, могат да се приберат на места и по две пълноценни реколти.

Мнозина пътешественици от Европа твърдят, че България е райски кът. В нея има всичко - море, реки, езера, високи планини, девствени гори, плата и равнини, топли и студени минерални извори.

Home | Search | Site map | Copyright