Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Велинград > История

История на Велинград

Многобройните археологически находки, каменни и костни оръдия на труда, бронзови предмети и други говорят за съществуването на живот от древни времена по тези места. Трайни следи оставят траките, славяните, византийците, римляните. Следите, които оставят османлиите обаче, са кървави и мрачни, свързани с насилственото помохамеданчване на местното християнско население. Вълнуващ разказ за това време е оставил поп М. Драгинов.

Много място му е отделил и народният поет Иван Вазов в родопските си пътеписи. По-късно, когато пламва искрата на Възраждането, тукашното население също дава своя принос в родолюбивите дела.

В 1816 г. в Каменица е изградена църквата “Св. Троица”, която дотогава е малко подземно манастирче, а в 1846 г. е открито първото училище с учител Илия Ждраков. Освобождението заварва селищата, образуващи днешния Велинград, в окаяно състояние. Постепенно местното население започва да осъзнава богатствата, които му е предоставила природата, за да се стигне до днешния курорт от национално и междуна родно значение.

В града има исторически музей (тел. 0359 22591).

Home | Search | Site map | Copyright