Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Сандански > История

История на Сандански

На мястото на днешния град е имало старо тракийско селище, възникнало край топлите минерални извори. Първите жители били от племето меди. След идването на римляните, малкото селище било разширено и благоустроено. Каптирани били лечебните извори и построена голяма баня (асклепион). Селището прераснало в град вероятно по времето на император Пий (138 - 161) и било оградено с крепостни стени от местен речен камък. Голям разцвет градът достигнал по времето на византийския император Юстиниан II (527 - 565). След VI век градът бил разрушен. По тези места се заселило славянското племе стримонци (струменци), което нарекло селището Свети Врач, т.е. Свети лечители. Според преданието това име е свързано с двамата народни лечители - братята Козма и Дамян. Селището влязло в пределите на българското царство при управлението на Пресиян (836 - 852). По време на османското владичество Свети Врач запада и се превръща в малко село, като при освобождението си през 1912 г. (Балканската война) е наброявало едва 500 жители (близкият Мелник тогава е имал 12-хилядно население). През периода 1913-1925 г. в района се заселват много бежанци от Беломорието. Днес градът е един от най-значимите центрове в Европа за лечение на горните дихателни пътища и белите дробове.

Home | Search | Site map | Copyright