Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Самоков > История

История на Самоков

Миналото на града е свързано с добиването на желязо. Някога тук е имало римско селище, а сегашният град е възникнал по-късно - в началото на XIV век като рударско селище. По това време българските занаятчии влезли в пряка връзка със западноевропейските рудари саксонци, наричани саси, и по техен образец били въведени саксонски пещи (видни), ковашки работилници (мадани) с духала и големи чукове (самокови - откъдето идва и името на града), движени с водна сила. Когато турците превзели града (1372), Самоков бил икономическо и културно средище.

Първоначално станал околийски, а впоследствие и окръжен център, на който били подвластни днешните Благоевград, Дупница, Разлог, Ихтиман и много други селища. Тук е открита първата българска печатница на Никола Карастоянов (1828 г.). Неслучайно в края на XVIII и началото на XIX век се формира известната Самоковска художествена (иконописна, живописна и резбарска) школа у нас. В Самоков са се родили или са работили едни от най-известните български зографи - Христо Димитров и неговите синове Димитър и Захари Зограф, Станислав Доспевски, син на Димитър Зограф, Иван и Никола Образописови и др. Самоковец е и Константин Фотинов, основател на първото българско списание “Любословие” (1844). Тук пламва борбата за независима българска църква, а 50 самоковци се сражават в българското опълчение през Руско-турската освободителна война. Упадъкът на занаятите в края на века разорява града и той губи своята икономическа, културна и административна мощ.

Home | Search | Site map | Copyright