Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Разлог > История

История на Разлог

Миналото на Разлог до голяма степен се предопределя от средищното му разположение. Първите известни поселници по тези места са тракийските племена сатри и дии, а по-късно - келтите и славяните. Присъединяването на Разлог към българската държава става през 847 г. по времето на кан Пресиян, а завладяването от турците - през 1382 г. Като име Разлог се споменава в грамотата на византийския император Василий II от 1019 г. Останките от раннохристиянска базилика (IV век) край Разлог и руините на множество църкви и оброчища от средновековието и периода на османското владичество свидетелстват за героичната борба на християнското население в отстояването на вярата. След Берлинския договор Разлог остава под турска власт. Будното му население взема дейно участие в борбата за българска просвета, самостоятелна българска църква и национално освобождение. Най-бурните събития по време на Кресненско-Разложкото (1878) и Илинденско-Преображенското (1903) въстание в Пиринския край се развиват тук. До 1925 г. градът носи името Мехомия.

Home | Search | Site map | Copyright