Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Пирдоп и Златица

Пирдоп и Златица

Двете малки подбалкански градчета Пирдоп (8548 ж.) и Златица (5648 ж.) се намират в Златишко-Пирдопската котловина, между Стара планина (от север) и Средна гора (от юг), на 680 м н.в. Разстоянието от 3-4 км между тях е повече от символично и не е далеч денят, когато ще станат едно. Още повече, че в това разстояние се вмества Медодобивният комбинат - най-голямото промишлено предприятие в района, осигуряващо препитание на значителна част от местното население. Отстоят на 77 км източно от столицата София, на 27 км южно от Етрополе, на 32 км северно от Панагюрище и на 32 км северозападно от Копривщица.

 
Home | Search | Site map | Copyright