Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Перник > История

История на Перник

В началото на IX век неголямото славянско селище с многолетна история е включено в пределите на Дунавска България. Най-вероятно, още от създаването си, носи името Перник (Перуник, Периник). С изградената крепостна стена с площ 4.5 ха то става укрепен средновековен град - важен стратегически пункт, който задържа напора на византийските нашествия към Средец (София) и Северозападна България. Крепостта е обсаждана безуспешно през 1004 и 1016 г. Начело на героичната отбрана стои местният болярин Кракра Пернишки. Вече под византийска власт, крепостта преживява разрушително земетресение в средата на XI век. Възстановена и достроена, тя просъществувала до 1189 г., когато е разрушена и опожарена от сръбския жупан Стефан Неман. До Освобождението поради многобройните кърджалийски нападения, Перник е малко разпръснато животновъдно село. През 1879 г. наброява едва 1000 жители, но започва да се развива като рударско селище. През 1891 г. Пернишкият въглищен басейн е обявен за държавен (първи в страната), а Перник става главна енергетична база на развиваща се България. Едва през 1929 г. Перник е обявен за град.

Home | Search | Site map | Copyright