Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Югозападна България > Банско > История

История на Банско

Градът възниква на днешното място около IX-X век след групирането на околните бански махали. В средата на XVIII век Банско е голямо и богато селище с развити занаяти и търговия. Керваните на банскалии пътували между Беломорието и Средна Европа, пренасяйки тютюн, серски афион, памук, мешин, ценни стоки, злато. Банско има своя “златен век” през втората половина на XVIII и началото на XIX столетие, когато достига икономически и културен разцвет - създадена е Банската художествена школа, чиито представители внасят в изкуството много светски и исторически сюжети, открити са килийни училища, взаимно училище. Наполеоновите войни с Австрия и откриването на водния път по Дунав слагат край на неговия възход. В средата на XIX век икономиката на града е в упадък. Решенията на Берлинския конгрес оставят Банско в пределите на турската империя и населението му масово участва в последвалите въстания - Кресненско-Разложкото (1878 - 1879) и Илинденско-Преображенското (1903). Градът е освободен от турска власт на 5 октомври 1912 г. (Балканската война). Банско е родно място на титаните на Българското възраждане - Паисий Хилендарски и Неофит Рилски.

Home | Search | Site map | Copyright