Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Ябланица > История

История на Ябланица

Това място е обитавано още през старокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха. Наоколо има и много тракийски могили, част от които са разкрити и проучени. Самото име на града - Ябланица, се споменава за първи път в XV век като Абланица, но коренът му е старобългарски (от “аблан” - ябълка). През турското владичество селището е било пръснато на махали, които с прокарването на пътя от Русчук (Русе) за София се групират около него. Жителите му били т. нар. “войнуци” (освободени от някои данъци срещу известни задължения към централната власт). Запазило свободолюбивия си дух, голяма част от населението участва в четите на Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През 1873 г. Левски и Димитър Общи създават революционен комитет. По време на Освободителната Руско-турска война жителите му оказват активна помощ на ген. Гурко.

В началото на XVIII век силен тласък получават занаятите, от които до днес са запазени халваджийството и грънчарството. Първото килийно училище е открито през 1870 г. През 1879 г. е построена и първата самостоятелна училищна сграда. Ябланица е обявена за град през 1969 г.

Home | Search | Site map | Copyright