Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Враца > История

История на Враца

Южно от града се намира фантастичният пролом на река Лева, напускаща Врачанската планина. Проломът е известен открай време като Вратцата. Тук е имало крепост, за което споменава византийският хронист Прокопий през VI век. По-късно тук се намира средновековният български град Вратица. Според легендите при османското нашествие, използвайки естествените възможности на района и здравите стени на крепостта, дълго време успешно се е отбранявал Радан войвода. В годините на турското владичество Враца е гарнизонно и попътно селище, нееднократно опустошавано и възстановявано. Най-напред е пострадало при влашкия владетел Михай Витяз през 1596 г., а по-късно (в началото на XIX век), по времето на Осман Пазвантооглу, градът става арена на сражение между видинския феодал и султанските войски. Към края на XVIII и особено през XIX век, Враца се превръща в голям занаятчийски, търговски и административен център. Продукцията му (абаджийство, кожарство и златарство) достига до Лион, Виена, Букурещ и Цариград. Към средата на 19-то столетие градът наброявал вече 2500 къщи.

Всичко това се отразява и на духовния живот на града. Строят се храмове, училища, красиви къщи. Тук е работил Софроний Врачански. От Враца са родом Иван Замбин, първият български дипломат в Русия, Димитър Хаджитошев, виден политически деец, убит от турците през 1827 г. Градът е освободен от турска власт на 9 ноември 1877 г.

Със западането на занаятите след Освобождението Враца губи своето значение. След построяването на жп линията София-Мездра-Варна, Мездра и Роман отнемат част от търговско-пазарните му функции. По-късно, с прокарването на жп линията Мездра-Враца-Лом (1913) и продължаването й от Брусарци за Видин (1923) Враца възвръща част от позициите си.

Home | Search | Site map | Copyright