Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Оряхово > История

История на Оряхово

Тук, край най-високата точка по българския бряг на Дунав (226 м), е съществувало селище още в бронзовата епоха. Оставили са съществени следи и траките. Руините разказват за града Ватериа и крепостта Вариана от римско време, когато оттук е минавал старият римски път за Константинопол. В средновековието, през IX-X век, възникнал български град с крепост, коя-то била важен крайграничен пост и спи-рала напора на авари, франки и маджари. За първи път името на града се споменава през 1226 г., когато маджарската войска преминала през българското селище Орехов. Многократно е разрушавано и възстановявано. През 1388 г. селището е превзето от турците, а през 1396 г. е пострадало при боевете между турците и кръстоносците на унгарския крал Сигизмунд Люксембургски при похода на християнската войска към Никопол. През 1444 г. полско-унгарският крал Владислав Ягело (Варненчик) го освобождава за кратко време. По-късно, при избухването на Първото Търновско въстание (1598), тук водили сражение частите на влашкия войвода Михай Витязул.

През средновековието градът бил наричан още Врхов, Орезов, Ореев, а в унгарски източник е записан като Орешик. От началото на XVIII век до 1888 г. официално се казва Рахово, после Орехово и накрая сегашното Оряхово. Със засилване на корабоплаването по Дунав в края на XVIII и XIX век, Оряхово се позамогнал. Въпреки големия брой турци, в града се поддържал буден народностният дух. Българското население се включило активно в борбата за църковна и национална независимост.

През 1857 г. било открито класно училище, а по-късно девическо училище и читалище. Местният революционен комитет, създаден през 1872 г., обслужвал тайния канал Оряхово-Бекет за пренасяне на оръжие и прехвърляне на революционни дейци. На два пъти Левски посетил града. През зимата на 1876 г. Оряхово дал подслон на апостолите Панайот Волов и Георги Бенковски на път за Панагюрския революционен окръг. В града пребивавали и Стоян Заимов, Иваница Данчев, Никола Обретенов, Никола Славков. В българското опълчение през Освободителната руско-турска война участвали и оряховци. Градът е освободен на 20 ноември 1877 г. след тежки 3-дневни боеве.

Home | Search | Site map | Copyright