Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Лом > История

История на Лом

Основан е още от траките с името Артанес. След тях римляните нарекли крепостта и града Алмус, откъдето идва името на днешния град и река Лом. Няма сведения през средновековието да е съществувало значимо селище. Чак по време на турското владичество се разраства, но дълго време е бил в сянката на превъзхождащите го Видин, Никопол и Силистра. Предполага се, че турското селище е основано в 1695 г. от разбитите при Виена през 1683 г. Кара Мустафа и Мурад бей, които дошли със салове по Дунав.

Името Лом паланка се споменава за първи път в 1704 г. Според съществуващата тогава практика, паланка се наричало населено място, което е нещо средно между село и град по големина и значение. През 1798 г. Лом пострадал от кърджалиите. С развитието на корабоплаването по Дунав след 1830 г. нараства и значението на града. Голям тласък в развитието му дава построяването на шосето до София и превръщането му в главно експортно пристанище за Виена (Австрия). Към 1869 г. в него е имало около 120 магазина, 148 търговски кантори, 175 бакалници, 34 кафенета, 6 хотела, 2 мелници. Градът е бил струпан около старото Кале, в което се влизало през капии (порти) - Видинска, Белоградчишка, Софийска. Ломските търговци разнасяли стоки по всички големи панаири. През 1880 г. е наброявал 7500 жители.

Лом се гордее с възрожденските си традиции. В него е основано едно от първите читалища в България (1856 г.), създадено е първото женско дружество у нас (1858 г.), играе се едно от първите театрални представления в родината ни. Тук работи народният будител Кръстьо Пишурка.

Home | Search | Site map | Copyright