Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Етрополе > Околности

Околности на Етрополе

Етрополският манастир “Св. Троица” (Варовитец) е на 5 км източно, по пътя за селцето Рибарица и летовище Ямна. Създаден е около 1158 г. През османското владичество е един от най-значимите български книжовни центрове в земите на север от Балкана. В края на XVI и през XVII век в манастира и Етрополе възниква Етрополската книжовна школа с главни представители йеромонах Данаил Етрополски, йеромонах Рафаил, Даскал Койо, Граматик Бойчо, Дякон Йоан, Василий Софиянин. Тук е създадено през далечната 1585 г. безценното Четвероевангелие, съхранявано и до днес. Запазени са още: Четвероевангелие от XV век, Апостол (XVI век), Октоих и Типик (XVI - XVII век), Данаилов Пролог (1620 г.). Дело на Варовитецки монаси е и житието на Ив. Рилски, разказващо за тържественото пренасяне на мощите на светеца от Търново в Рилския манастир през 1469 г. Към съкровищницата на манастира принадлежат и двата старинни сребърни кръста с надписи. Върху единия от тях е означена годината 1492. Интересен е и сребърният кивот. В манастира е намирал убежище В. Левски. Може да се стигне с автобус за Ямна.

Тракийското селище (V - IV век пр. Хр.), чиито останки са разкрити на изолираното възвишение Боготвор, близо край града. Има 10-ина надгробни могили. Чертиград - останки от известна тракийска крепост (наречени така по-късно). Намират се източно от града, на възвишението между селата Лопян, Брусен, Черни Вит и Ямна. Може да се достигне с автобус до Ямна и после пеш. Останки от средновековна крепост на близкия хълм Св. Атанас. Летовище и село Ямна (на около 15-ина км североизточно от града) в северните склонове на Златишко-Тетевенския Балкан. Един от изходните пунктове за хижа “Свищи плаз” (около 5 ч пеша). Има редовен автобусен транспорт. Етрополе е изходен пункт за преходи в Етрополския Балкан и Златишко-Тетевенската планина (виж раздела за Стара планина).

Home | Search | Site map | Copyright