Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Ботевград > Информация

Туристическа информация

В хотелите, в Съвета по туризъм (пощенски код 2140, тел. 0723 6128) и в туристическо дружество “Венец” (тел. 0723 3301).

Home | Search | Site map | Copyright