Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Ботевград > История

История на Ботевград

Ботевград е наследник на средновековния български град Зелин, съществувал на 3 км от днешния. През турското владичество е малко попътно село на име Самунджиево, прочуто с хубавите самуни хляб. През 1826 г. в това селце, в частна къща, е открито първото му училище, а 20 години след това е построена и училищна сграда. По-късно са изградени църква и часовникова кула. През 1866 г., след преместването на пътя между Русчук (Русе) и София от Етрополския проход през Арабаконак, по нареждане на русчушкия валия Мидхат паша, селото се провъзгласява за град. Кръщават го Орхание, на името на султан Орхан. Градът трябвало да охранява и улеснява пътниците по новия път. Бил граден планово, с шахматнообразно подредени улици и къщи с просторни дворове.

Градът бързо се разраства и унгарският пътешественик Феликс Каниц, посетил го през 1871 г., пише, че бил център на околия от 25 села, а главният му площад - негов архитектурен център и слава. В същата година В. Левски основава революционен комитет, а през следващата градът става окръжен център на Вътрешната революционна организация. През Освободителната руско-турска война край него се водят тежки сражения и доста е пострадал. Освободен е на 29.XI.1877 г. Освобождението го заварва с 2297 жители.

Сегашното му име (на поета революционер Христо Ботев) е предложено от големия български учен проф. Асен Златаров. Градът е родно място на поета Стамен Панчев и на известния наш езиковед, славист и етнограф проф. Ст. Романски.

Home | Search | Site map | Copyright