Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Северозападна България > Белоградчик > История

История на Белоградчик

Старо селище, възникнало още през I век, когато римляните издигнали крепост сред скалите. След това крепостта и селището многократно са били разрушавани и наново съграждани от византийци, българи, турци. За българското градче, възникнало тук, свидетелства регистър от 1454 г. В сегашния си вид крепостта е завършена през 1837 г. при султан Махмуд II с ангария на българското население. В годините на османското владичество Белоградчик е малък земеделско-занаятчийски градец. В 1850 г. тук избухва селско въстание, но е жестоко потушено, като последните защитници на крепостта са избити. Името на града идва от “белия градеж” на крепостта - съчетание на човешкото и природно творение. След Освобождението (1878) Белоградчик постепенно се превръща преди всичко в туристически център, привличащ хиляди посетители от страната и чужбина.

Home | Search | Site map | Copyright