Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Североизточна България > Тутракан > История

История на Тутракан

Създаден като крепост в римско време под името Трансмариска от император Диоклетиан след една от победите му срещу вражески племена. В нея квартирувал част от 11-ти Клавдиев легион. Информация за това се черпи от каменен надпис, датиращ от 18 октомври 294 г. Името означава “Селище зад блатата”, визирайки срещуположната равна като тепсия низина около днешния румънски град Олтеница. При император Валент (366) бил построен салов мост на река Дунав при войната му с готите. В края на X век тук се заселили южноруски колонисти, които нарекли града Тмутаракан. Средновековни арабски географи отбелязват града с имената Рекран, Закатра, Тракан, Тарака. Други го споменават като Туквант, Торкан, Дуракам, Таткракам. През XV-XVI век в града е имало много водни (на река Дунав) и вятърни (по хъл-мовете на брега) мелници, които са просъществували до по-късно, а последната водна мелница (шифмюле) е доживяла до 1942 г.

В историята на Тутракан са записани имената на двама видни руски пълководци. На 10 май 1773 г. ген. Суворов превзел града. След оттеглянето на руските войски, турците разширили и укрепили крепостта, но това не попречило на ген. Кутузов да го завладее на 11 октомври 1810 г.

През XIX век Тутракан е бил беден рибарски, занаятчийски и лозарски град, в чиито лодкостроителници обаче се правели много лодки, гемии и водни мелници. През 1862 г. била изградена голяма църква и светско училище, а през 1873 г. е основано читалище “Възраждане”. В 1867 г. четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски прехвърля Дунава край Тутракан от Румъния към поробена България. А през 1876 г. преминава четата на Таньо войвода.

В началото на XX век Тутракан наброява около 10 хил. жители и се равнява с градове като Видин, Лом, Търново, Свищов, Ловеч, като по търговия дори ги надминавал. Тогава, а и по-късно, Тутракан е най-големият дунавски риболовен център у нас. От 1913 г. е в пределите на Румъния под името Туртукай. Градът запада и населението му намалява. През 1940 г., по Крайовската спогодба, Южна Добруджа (вкл. и Тутракан) е върната на България.

Поради живописното си разположение по хълмовете край Дунав, Тутракан е известен като “Дунавското Търново”.

Home | Search | Site map | Copyright