Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Североизточна България > Търговище > История

История на Търговище

Най-ранните следи от човешки живот в района датират от каменно-медната епоха (халколит) - V - IV хилядолетие пр. Хр. (край село Овчарово). Има открити останки от селища и некрополи от античността и средновековието в близките околности на града (златното съкровище от Кралево). За първи път днешният град се споменава през XVI век под името Ески Джумая (ески - стар и джумая - петък, но тъй като в този ден са ставали пазарите, то в случая е по-скоро пазар или в превод - “Стар пазар”). Най-напред е посочен така в регистър от 1573 г., а през следващия, XVII век, кратко описание му дава и пътешественикът Хаджи Калфа. Първоначално бил изцяло ориенталски град. С течение на вековете в него се заселват и доста българи. Бързо се развиват занаятите и свързаната с тях търговия. Прочутият Ескиджумайски панаир, който се прави от края на XVIII век, става най-големият в Дунавския вилает и един от най-големите и представителни в Османската империя. Откриван бил на 14 май и продължавал 8 дни. Идвали търговци от цялата Османска империя, от Близкия изток, от Русия и от западноевропейските страни - Германия, Австрия, Англия, които предлагали промишлени стоки. На панаира се продавал много добитък, главно коне, поради което се наричал “Хайван” или “Камшик панаир”. Започвал винаги с големи конски надбягвания (кушии). Първоначално се провеждал в централните части на града, но през 1865-1868 г. бил преместен на специално място извън чертите му, където са създадени елементарни удобства (хан, обори, конюшни, гостилници, фурни, кладенци, съд за решаване на възникнали проблеми и кражби и т. н.) - първообраз на днешните панаири. Провеждал се е докъм края на XIX век. Материалният просперитет довежда и до културен напредък на селището. Откритото килийно училище е преобразувано в светско през 1846 г., а в 1863 г. е завършена новата му сграда, построена в европейски стил (най-забележителното здание в Ески Джумая), в която известно време учителствува и Петко Р. Славейков. През зимата на 1872 г. Ангел Кънчев създава революционен комитет. Народните будители Сава Геренов и Сава Катрафилов сеели семето на прогреса и националното съзнание. Вторият, заедно с Никола Симов-Куруто (знаменосец на Ботевата чета), участва в Ботевата чета. Двамата загиват геройски в боевете с османлиите.

По време на Руско-турската освободителна война (1877 - 1878) жителите на града защитават мъжествено българските квартали от черкези и башибозуци. Градът е освободен през януари 1878 г.

През 1934 г. градът е преименуван на Търговище. Все повече се развива като туристически център. Възстановен е традиционният панаир в Търговище, известен като Пролетен панаир и Изложение на промишлени стоки.

Home | Search | Site map | Copyright