Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Североизточна България > Шумен > История

История на Шумен

Шумен е стар крепостен град. Неговото възникване и развитие е свързано с крепостите му в източния край на Шуменското плато (в местността Хисарлъка). Известната Шуменска крепост е застроявана през 4 основни периода - ранно- и късноантичен и през ранното и късното средновековие. В нея обаче са открити селищни останки още от бронзовата и халщадската епоха (XII век пр. Хр.), тракийско селище (V век пр. Хр.), а впоследствие е била обитавана и доизграждана от римляни, византийци, българи и турци.

Заедно с Плиска и Преслав, Шумен е старобългарско укрепление от VII - X век, което се развива във феодален град със замък с вътрешна крепост, с много църкви, работилници (XII - XIV век). Тук е намерен надписът на цар Иван Шишман, упоменаващ посещението му в Шумен.

За първи път се споменава като Симеонис (Шимеонит) през 1153 г. от арабския пътешественик Идриси. Някои смятат, че идва от името на цар Симеон. През XIV век е наричан Шумна или Шумен. По всяка вероятност идва от “шума” и “зашумен”, понеже се е намирал сред такава местност. През XII - XIV век Шумен е значителен военен, административен и икономически център, измествайки дори старата столица Преслав и развивайки се извън крепостта.

Градът пада под турска власт след дълга и продължителна обсада. Превърнат е в силно укрепен военен град с голям гарнизон в крепостта. В него се заселват много турци, евреи, татари, арменци. Споменаван е с различни имена, като Шумена, Шумна, Шумулар, Сумунум и разбира се, през последните векове на владичеството - Шумен. През XVIII и особено XIX век градът се развива като крупен занаятчийски център, което от своя страна е една от предпоставките за активен културен живот. На 22.V.1813 г. тук се е състояло първото в България гражданско честване на деня на светите братя Кирил и Методий и първото театрално представление. През 1828 г. е създадено първото килийно училище за девойки. През 1846 г. са основани първите училищни самодейни колективи (класно училище). След разгрома на Унгарската революция (1848) в Шумен емигрират много унгарски революционери начело с Лайош Кошут, които се включват активно в културния живот на града. Именно те са причината за създаването през 1851 г. на първия у нас симфоничен оркестър, ръководен от Шафран. Тук е открито първото класно Девическо училище и едно от първите читалища (1856). В Шумен е написано едно от първите драматични произведения - побългарената комедия “Михал” (1853) от Сава Доброплодни и се играят едни от първите театрални представления (1856) у нас. Тук е написана и първата оригинална българска повест “Нещастна фамилия” (1860) от шуменеца Васил Друмев, основоположник на българския театър, и “Училищно театро - Чорбаджията” (1864) от Добри Войников, също родом оттук. Роденият в Шумен Панайот Волов е един от главните апостоли на Четвърти революционен окръг по време на Априлското въстание (1876). Загива на 25.V.1876 г. край Бяла (Русенско).

След Освобождението първоначално градът запада, поради загубата на пазари за занаятите, изселването на много турци и сравнително евтините и висококачествени западни промишлени стоки, конкуриращи местните. Постепенно се съвзема. През 1882 г. е създадена с чешки капитали първата в България пивоварна (бирена фабрика), чието производство “Шуменско пиво” и днес е едно от най-търсените у нас.

В периода 1950-1965 г. носи името Коларовград, след което отново е върнато старото Шумен. Поради близостта си с първите столици на Дунавска България (Плиска и Преслав) и Мадарския конник, както и поради собственото си богато историческо минало, през 1981 г. Шумен е център на тържествата по случай 1300-годишнината от създаването на Аспаруховата държава. Градът е родно място и на големия български композитор Панчо Владигеров. Историческите и природните дадености го превръщат в първокласен туристически център.

Home | Search | Site map | Copyright