Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Планините на България > Витоша > Югозападна

Югозападна Витоша

Югозападният дял е най-голям по площ, но е най-слабо посещаваният в планината. Той е граничен с планината Верила. Подразделя се на 3 части - Ветренската част е най-източната, с високите върхове Скопарник (2226 м н.в.), Купена (2195 м н.в.), Сива грамада (2003 м н.в.); Петруската е средната и най-ниската, с личен връх Петрус (1454 м н.в.); Боснешката е най-западната с плоско, разклонено и ниско било, чийто най-висок връх е Кръста (1561 м н.в.). Тук се намира най-дългата пещера в България - Духлата, и интересният карстов извор Живата вода.

Home | Search | Site map | Copyright