Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Планините на България > Родопи > Източна

Източна част на Родопите

Източните Родопи заемат 4172 кв. км площ, около 34 % от цялата планина. Те са доста по-ниски - най-високите върхове са Орлица (1483 м) и Вейката (1463 м), на границата с Гърция. Тук обширните плоски и обрасли масиви на Западните Родопи се заменят с обширни и ниски ридове, почти лишени от растителност, със скали и урви. Именно този релеф обаче на места е изключително интересен и човек може да попадне сред невероятна среда. Подобни преживявания предлагат долините на реките Боровица, Върбица и някои други по-малки. В този дял са и големите изкуствени язовири “Кърджали” и “Студен кладенец”, които заедно със споменатите по-горе две реки предоставят чудесни възможности за воден туризъм.

Поради малката си надморска височина Източните Родопи са много по-гъсто заселени от Западните. Тук са големите градове Хасково и Кърджали, както и по-малките Момчилград, Крумовград, Кирково. В този дял има 10-ина туристически хижи и спални, но населените места осигуряват допълнителни възможности за подслон. Има и маркирани туристически маршрути. Много добри са възможностите за колотуризъм, предвид мрежата от пътища, обхванала целия дял.

Родопите са най-големият акумулатор на водни ресурси у нас, без да са балкански вододел. Реките, извиращи от недрата на планината, вливат водите си в Средиземно (Бяло, Егейско) море. Оформени са 3 самостоятелни хидрографски системи - река Места, река Марица и река Арда, като само последната извира от Родопите. Други по-големи реки, водещи началото си от тук са: Доспат, Въча, Чепеларска (Чая), Боровица, Върбица, Харманлийска, Крумовица и множество по-малки.

Home | Search | Site map | Copyright