Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Планините на България > Родопи > Граници

Границите на планината

Тръгвайки от север, по посока на часовниковата стрелка, е долината на река Марица, която огражда Родопа планина от север и изток; на юг - Беломорската низина; на запад последователно - долината на река Места, река Дрешенец, седловината Аврамови колиби, Люта река, седловината Юндола, Юндолска река и река Яденица до вливането ґ в Марица. Западните граници на Родопите я отделят (или свързват) с Пирин и Рила, като единствено с Рила има орографска връзка - седловините Аврамови колиби и Юндола.

Родопите заемат площ от 14 737 кв. км, от които 12 233 кв. км са в българска територия, а останалите - в гръцка. Планината е дълга около 220 км, а широка - около 100-120 км, при средна надморска височина от 785 м.

Родопите се делят на два основни дяла - Западни Родопи и Източни Родопи, като границата между тях минава (от север на юг) по долината на река Каялийка (десен приток на Марица), седловината Китката, река Яйлъдере, река Боровица, язовир “Кърджали”, река Върбица до седловината Три камъка на границата с Гърция. Това деление се прави само на българска територия. Всеки от двата основни дяла на планината се подразделя от своя страна на множество поддялове. Нещо много характерно за Родопите - те са най-населената планина у нас. Различава се от останалите високи (над 2000 м) планини в България по това, че във вътрешността ґ са разположени множество села и градове (14 от тях са курортни селища). Това ґ дава съществени предимства при развитието на туризма. В Родопите са най-хубавите иглолистни гори на България и природата тук е съхранена в най-висока степен.

Създадени са 15 резервата, някои от които са включени в листата на ЮНЕСКО. Изключително богатство на планината са и множеството минерални извори. През Родопите преминава европейският пешеходен маршрут Е-8, продължаващ към Турция.

Home | Search | Site map | Copyright