Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Информация > Информация > Валута

Пари, плащания и обмяна на валута

Официалната парична единица в Република България се нарича ЛЕВ. Тъй като от 1997 година страната се намира в условията на валутен борд, левът беше обвързан с германската марка (1 лев за 1 DM), а от 1 януари 2002 г. левът е обвързан с еврото. Чрез кръстосаните курсове на всички други валути, чужденците и българите, желаещи да обменят валута, могат лесно да изчислят редуцираната стойност на своите пари.

Левовете в България са от емисии, не по-ранни от 1999 г. Съществуват следните видове монети:

1 стотинка

2 стотинки

5 стотинки

Изброените по-горе монети са от жълт метал.

10 стотинки

20 стотинки

50 стотинки

Тези монети са изработени от бял метал. Стойността на 1 стотинка възлиза на 0,01 от 1 български лев.

Книжните купюри в България са:

1 лев, с образа на св. Иван Рилски;

2 лева, с образа на Паисий Хилендарски;

5 лева, с образа на Иван Милев;

10 лева, с образа на д-р Петър Берон;

20 лева, с образа на Стефан Стамболов;

50 лева, с образа на Пенчо Славейков.

Обмяната на валута може да бъде извършена във всички български банки от понеделник до петък, в рамките на редовното работно време, без комисиона.

С по-нисък от банковия курс работят по правило обменните бюра при по-големите хотели, гарите, автогарите, морските гари и международните летища. Пари могат да бъдат обменени и в множеството частни обменни бюра, някои от които работят и през почивните дни, а други - денонощно.

Плащанията в Република България се извършват само в левове или левова равностойност. По големите курорти и на някои места, които са оторизирани да извършват и валутни услуги, някои плащания могат да се извършват и във валута. Съществуват валутни магазини и безмитни магазини по граничните пунктове и безмитните зони на страната.

По правило във всеки (левов или валутен) магазин всяка стока трябва да бъде снабдена с цена. В България не е прието да се иска отстъпка за количество закупена стока. Познатото от пазарите на Африка, Латинска Америка и Азия пазарене може да се извършва само на свободния частен пазар, на битпазарите и при търговията на едро - на борси, рампи или търгове.

В страната могат да се използват основните международни кредитни карти. Във всеки по-голям град има банкомати към някои от по-големите банки. Все повече се увеличават услугите, които човек може да заплати с кредитна карта - главно хотели, билети от големи агенции, луксозни магазини и ресторанти, цялостна почивка, някои по-скъпи сувенири и пр. Гражданите на Република България и гостите, пребиваващите временно в нея, могат да се разплащат с дебитни или кредитни карти за текущите си сметки – телефон, парно, вода, големи покупки, мобилни и интернет услуги и др.

Home | Search | Site map | Copyright