Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Информация > Информация > Пощенски услуги

Пощенски услуги

Изпращането на писма за вътрешността на страната се извършва след закупуване на открита пощенска картичка или пощенски плик и лист, залепяне на марка от 25 ст и написване на адреса на получателя и подателя. Това може да стане във всяка пощенска станция. По правило пощенските служби работят от понеделник до петък за писма, колети и бандероли; телефонните и телеграфни услуги работят целоседмично.

При изпращането на кореспонденция извън страната задължително се претегля пликът и се таксува съобразно грамажа. Печатни пратки се изпращат с облекчени такси, а бандеролите не могат да надвишават 2 килограма.

Колетите и малките пакети (също до 2 кг) за чужбина подлежат на задължителен митнически контрол. В централните пощи на големите градове има служби по опаковането, а ако няма такива, гражданите и туристите сами трябва да опаковат в пощенския салон прегледаната от митническите власти пратка.

Препоръчани, бързи и експресни пратки се таксуват по завишена тарифа. Всички видове пратки задължително съдържат името и адреса на получателя, както и името и адреса на подателя.

Телефонните услуги в страната се делят на градски, междуградски и международни. Градските услуги се извършват с помощта на улични телефонни автомати с жетони или автомати с карти.

Цената на 1 жетон е 0.06 лева. Същите се продават в пощите и по някои будки. Времетраенето на един разговор с жетон е 3 мин. Съществуващите телефонни автомати с карти за градски, междуградски и международни разговори са на фирмите "Мобика" и "Булфон". Фонокартите на "Мобика" са от 50 до 400 импулса, а на "Булфон" - от 25 до 400. Картите с повече импулси имат редукция на цената на импулса в полза на купувача. Телефонните автомати, работещи с фонокарти, дават актуална индикация за оставащите импулси. В пощите заплащането става след телефонен разговор и е с около 1/3 по-евтино от обаждането с карта.

Избирането на номера в чужбина се извършва от улични автомати с карти или от пощите. Всяко международно избиране започва с цифрите 00 + кода на съответната страна, населеното място и номера на търсеното лице.

Кодът на България при избиране от чужбина е +359.

Република България е включена в световните мрежи на аналоговите и клетъчните мобилни телефони. В специализираните магазини могат да бъдат закупени дебитни импулсни или СИМ-карти, като цените им варират от 20 до 100 лева, в зависимост от броя на импулсите и срока на тяхната валидност. Почти навсякъде в първите по големина 100 града в страната има интернет клубове, в които за 1.20 – 2.00 лева на час можете да проверите своята електронна поща, да изпратите своето e-mail съобщение или да отворите търсената от вас web-страница. В тези клубове можете да разпечатате не само получените съобщения, но и да сторите същото от ваша дискета или CD.

Home | Search | Site map | Copyright