Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Информация > Информация > Митнически режим

Митнически режим

Всеки турист, посещаващ Република България, може да внесе ограничено количество храна, цигари и алкохол за лична употреба. В зависимост от продължителността на неговия престой, броят и количеството на внасяните стоки е указано на всеки митнически контролен пункт.

При надвишаване на определеното количество се попълва специална митническа декларация, в която се мотивира потребността от него. Декларират се задължително злато, скъпоценности, надвишаващи личните украшения, камери, електроника и апарати с по-значителна стойност. Същите предмети трябва да бъдат декларирани и на излизане от страната, с което туристът удостоверява, че същите не са подарени или продадени на други лица. Подаръци и вещи, пренасяни за български граждани или чужденци, пребиваващи в България, също се декларират.

С особен режим на внос и износ са антикварните предмети, произведенията на изкуството, исторически и културни ценности, редки монети с нумизматична стойност и ценни книжа. За същите са необходими определени разрешителни и документи, които се придобиват в съответната страна от местните власти и българските представителства при внасяне, и от българските инстанции при износ на същите.

За бизнеспартньорите на България съществуват определени условия за внос и износ на материали, суровини, готова продукция, валутни, нумизматични ценности и произведения на изкуството.

Под особен контрол са дефицитните суровини, защитените птици, животни и растения. Вносът и износът на произведения на изкуството за участие в търгове или продажби, за участие в експозиции, панаири или изложби изисква специални документи, които са задължителни придружители на експонатите или произведенията. Същото се отнася за медикаменти, наркотични вещества, оръжия и боеприпаси.

Митническите служби в България, най-използвани от туристи и бизнеспартньори, отговарят на телефони:

Главно управление (02) 931 15 12

Софийска митница (02) 9314191 (2,3)

931 51 52

Аерогара София (02) 71 70 51

Пловдивска митница (032) 22 01 30

Варненска митница (052) 22 55 32

Бургаска митница (056) 4 23 01

Русенска митница (082) 44 99 98

Home | Search | Site map | Copyright