Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Информация > Информация > Информация

Туристическа информация

Във всеки от по-големите градове и курорти в България има центрове или бюра за туристическа информация. Туристи от страната и гости от чужбина могат да се обърнат към тях за получаване на следните типове информация:

- настаняване;

- резервации за хотели и билети;

- организирани екскурзии;

- местности, курорти и забележителности в региона;

- актуална туристическа информация;

- места за хранене.

Информация може да се получи също и от съветите и сдруженията по туризъм, на брой 33 в България. Адресите и телефоните са поместени в съответните абзаци на градовете и курортите, които разполагат с такива центрове, съвети и сдружения.

Друг източник на туристическа информация са туристическите агенции, дружествата и поделенията на Българския туристически съюз по места.

Карти и рекламни брошури, справочници и издания с туристическа информация могат да се закупят в книжарниците, специализирани за подобна литература, както и в повече от гореизброените инстанции, даващи актуална туристическа информация.

В България за последните 5 години са отпечатани нови карти на всички градове, курортни зони и планини, в които сведенията са максимално близки до реалното състояние. Справочници с кратка или по-пространна информация има достатъчно, някои от които са преведени на основните европейски езици.

Home | Search | Site map | Copyright