Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Централна северна Б-я > Павликени > История

История на Павликени

Селището е създадено от преселници павликяни, дошли през средните векове от Южна България. Били привърженици на религиозна ерес, възникнала през VII век в Западна Армения. С името Бавликян и Павликян селището фигурира в документи от 1430 г. По време на Освобождението (1878) е малко село. След построяването на жп линията София-Варна (1899), се развива като занаятчийско и търговско селище. През 1943 г. е обявено за град. Част от населението на града изповядва католическата религия.

Home | Search | Site map | Copyright