Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Централна северна Б-я > Априлци > История

История на Априлци

Тук още през 1812 г. е открито килийно училище и църква, а от 1850 г. има и светско училище. През 1872 г. В. Левски основава таен революционен комитет. Свободолюбивите балканджии вземат масово участие в Априлското въстание (1876), известно тук като Новоселското въстание. Обявена е Новоселската република, която героично се е отбранявала девет дни срещу многократно превъзхождащия въстаниците противник. Удавена е в огън и кръв - над 150 убити, много заточени, разрушени и опожарени са 772 сгради, включително девическият манастир и църквата от 1812 г. Загива и войводата Цанко Дюстабанов, притекъл се на помощ на въстаналите села с Габровската чета. Голяма част от оцелялото население се изселва.

През 1976 г., в чест на 100-годишния юбилей от Априлското (Новоселското) въстание четирите села - Ново село (най-голямото), Видима, Зла река и Острец, се обединяват в град Априлци, като за център на новия град се приема първото. Все повече нараства значението на Априлци като привлекателен планински курорт.

Home | Search | Site map | Copyright