Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Централна южна Б-я > Пазарджик > История

История на Пазарджик

Основан е преди 5 века като пазарно средище и се превръща във важен икономически и административен център. За това способствали шосето Истанбул-София-Западна Европа, където градът бил пътна станция, и фактът, че се превърнал в пристанище-склад на река Марица за зърнени храни, ориз, вино, дървен материал от Родопите и желязо от Самоков. Товарите превозвали със салове за Истанбул (чрез Енос).

В Пазарджик се заселват и много българи, които променят етническия му състав. Не един и двама европейски и турски пътешественици говорят за него с възторг. През XIX век градът достига своя разцвет и дели мегдан с Пловдив и София. През 1865 г. в него е имало 33 махали, 3420 къщи, 1200 дюкяна и близо 25 000 жители. През 1837 г. е построена църквата “Св. Богородица”, уникален паметник на българската архитектура, дърворезба и иконопис. Построени са и други църкви за отделните български махали. В средата на XIX век в града има 5 мъжки училища с 400 ученика и 2 женски училища със 100 ученички. Още през XVIII век е издигната и прочутата часовникова кула, запазена и до днес. Читалище “Виделина” е основано през 1862 г. Много народни будители свързват името си с Пазарджик ­ епископ Дионисий Агатоникийски, основал със свои средства първото българско училище в 1823 г., Н. Попконстантинов, Ю. Ненов, Хаджи Татияна - първата учителка в града. В 1870 г. са положени основите на театралното дело и на женското дружество “Просвета”. Левски основава и тук революционен комитет с председател Г. Консулов, но предварителните арести осуетяват избухването на въстание. На 2 януари 1878 г. Пазарджик е освободен от войските на генерал Гурко.

Home | Search | Site map | Copyright