Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Централна южна Б-я > Девин > История

История на Девин

Още в тракийско време тук е съществувало селище и светилище. То е било в днешната местност Селище на левия бряг на р. Въча и се е наричало Диове. Идвайки, славяните му дали името Дьовлен, означаващо, по всяка вероятност, котловинка, падинка. Селището било напуснато по време на помохамеданчването на родопските българи през 1666-1671 г. Част от жителите му се преселили при влашките колиби, където положили началото на днешното селище. В центъра на града е открит средновековен некропол от XIII-XIV век. Названията на околните местности и върхове доказват, че открай време тук е живяло българско население. Най-старият писмен документ, в който се споменава името на Девин, представлява списък на джелепкешаните (скотовъдците) от 1576 г. Други документи за далечното минало липсват - по всяка вероятност са изгорели в двата опустошителни пожара през 1904 и 1912 г. Градът остава под турска власт до 1912 г., след което към Девин се насочват много преселници от околните села и спомагат за икономическото му въздигане. До 1934 г. носи името Дьовлен.

Настояще. Няма град в България и на Балканския полуостров с толкова много и лековити минерални извори. Същевременно микроклиматът му е от най-здравословните - скалистите и зелени възвишения предпазват града от студените и силни северозападни ветрове, голям брой слънчеви дни, изключително меки зими, прохладни лета и никакви про мишлени замърсители. Близостта на хубавите иглолистни гори, богатите на балканска пъстърва реки, наличието на диви кози (рядкост за Родопите) и не на последно място гостоприемството на местните планинци, дооформят цялостната представа за Девин. Това определя развитието на града като изключително перспективен балнеоложки и планински курорт от национално и международно значение. Изключително популярен е той в скандинавските страни. Има балнеосанаториум и открит минерален плаж.

Home | Search | Site map | Copyright