Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Централна южна Б-я > Брацигово > История

История на Брацигово

Писмени исторически документи доказват съществуването на Брацигово от XVI век. Той е продължител на опожареното и унищожено селище Преврен. При различни строителни работи в града и околностите му са намерени доказателства, според които тези места са били обитавани от траки и славяни - монети от Филип Македонски и Юстиниан II, бронзова статуетка на богинята Атина Палада, римски път. През XVII век в Брацигово са преселени българи от Неврокопско, за да работят в рудниците (мълваците). В края на XVIII век идват и преселници от Костурско (Македония).

В 1831 г. е открито килийно училище, а през 1848 г. отваря врати ново взаимоспомагателно училище със светско обучение. Последователно се откриват девическо и класно училище. Постепенно Брацигово се превръща в крупно родопско селище с развити занаяти. Особено умение проявяват брациговчани в строителството, създавайки собствена Брациговска архитектурна школа и оставяйки трайни следи в архитектурния облик на много селища от Балканския полуостров. Разбира се, не са един и два шедьоврите в самото Брацигово.

Под ръководството на Васил Петлешков през 1874 г. е създадено народното читалище “Трендафил”, превръщайки се във втори просветен център в града. Следващата година е основано и първото женско дружество “Надежда”.

И тук Априлското въстание започва (21 април 1876 г.) с възторг и надежда. Въпреки изключително добрата военна организация, силите са неравни и след 18 дни на отчаяна съпротива революционният комитет сключва примирие с Хасан паша. Напразни са надеждите за оцеляване. Турците не удържат на дадената дума и започват масов терор в градчето. Сто четиридесет и един въстаници са избити, 252 са заточени в Анадола. Заловен е и ръководителят на въстанието в Брацигово - Васил Петлешков. Поставен на огнената клада, той отговаря: “Сам съм, други няма. Аз водих, аз заповядвах - други не търсете!” Полумъртъв го подкарват към Татар Пазарджик и в местността Мъргита турските щикове пробождат великия народен син. В началото на януари 1878 г. Брацигово посреща свободата.

Home | Search | Site map | Copyright